Rotterdam1: één administratie

is Gemeente Rotterdam: van 17 organisaties en administraties naar één
In de collegeperiode 2010–2014 zijn in de organisatie van de gemeente Rotterdam grote veranderingen doorgevoerd op het gebied van sturing, inrichting en bedrijfsvoering. De dienstverlening en de aanpak van de problemen in de stad zijn nu integraal en meer gebiedgericht georganiseerd. Deze veranderingen zijn noodzakelijk om als lokale overheid de uitdagingen voor de toekomst op te kunnen vangen. Rotterdam heeft de ambitie om dienstverlening van hoge kwaliteit te leveren, flexibel te zijn en oog te hebben voor maatwerk. Dit alles te realiseren in combinatie met de bezuinigingsdoelstellingen van de stad en de wens om beter in control te komen.

Aanpak, toegepaste methoden en instrumenten vastgelegd in boek
De programma-aanpak en de toegepaste methoden en instrumenten leveren lessen en inzichten op die de moeitewaard zijn voor de toekomst en die interessant zijn voor anderen die met een complex ICT-gerelateerd verandertraject te maken krijgen. Vandaar dat hieraan in deze publicatie uitgebreid aandacht wordt besteed. Deze publicatie vertelt over de bestuurlijke aanloop naar deze veranderingen en maakt de balans op over de resultaten die op het gebied van de bedrijfsvoering zijn bereikt. In verschillende delen worden de aanleiding, gehanteerde programma-aanpak en bereikte resultaten besproken.

Bisnez adviseur programmamanager
Peter-Willem van Lindenberg was als extern adviseur betrokken. Hij gaf leiding aan het programmateam Rotterdam1 en was verantwoordelijk voor de implementatie-aanpak en gebruikte methodes en interventies. Hij heeft dit boek samen met Gijs Gijzendorffen geschreven. Hij was als ambtenaar aangesteld als programmamanager.

Rotterdam1 is een uitgave van de bestuursdienst van de gemeente Rotterdam en is daar te verkrijgen.