Projectrisicomanagement

ICT projecten: waarom gaan die zo vaak mis?
In dit boek wordt ingegaan op ICT projecten en waarom die nog steeds zo vaak mis gaan. Er wordt aandacht gegeven aan de manieren om risico's in en rondom projecten te managen en te beheersen. De kernvraag in dit boek is 'Vind ik het doel van dit project belangrijk genoeg om er risico's voor te nemen en als ik dat vind, wat zijn die risico's dan en hoe kan ik de impact van deze risico's beperken?'.

Onderzoeksresultaten, onze ervaringen en best practices
Ondanks ruim 50 jaar ervaring met ICT projecten en honderden jaren ervaring met projectuitvoering in het algemeen lukt het ons maar niet om ICT projecten ook maar enigszins succesvol uit te voeren. Alle onderzoeken en ook de in dit boek gepresenteerde onderzoeksresultaten geven een bijna ongeloofwaardig schokkend beeld. Desondanks beginnen dagelijks tientallen organisaties welgemoed en met fris enthousiasme aan weer een nieuw project. Wat is dat toch? Zijn we slecht geïnformeerd? Naïef? Opportunistisch? Vinden we ICT nog steeds ongrijpbaar? Worden we ingepakt door de mooie verhalen van externe adviseurs en projectmanagers?  Wij vermoeden dat het een mix is van al deze factoren en meer. Dit is voor ons gelijk de aanleiding om een boek te schrijven, waarin we proberen onderzoeksresultaten, onze ervaringen, best practices, ja, ze zijn er wel,te combineren in de hoop dat de komende jaren gaandeweg een verbetering laten zien in de uitvoering van ICT projecten.

Dit boek is een uitgave van Kluwer en daar te bestellen.