Principal - Nooit het model altijd de mens

Principal - Nooit het model altijd de mens

Mislukken van grote projecten: opdrachtgevers zijn verantwoordelijk
Waar gaat dit boek over? Over het niet voorspelbaar verlopen van grote projecten. En over het mislukken van projecten met alle schadelijke gevolgen voor de organisatie en haar omgeving van dien. En over de opdrachtgevers die zelf vinden hier eindverantwoordelijk voor te zijn. En gelukkig ook over de mogelijkheden om grote projecten wél voorspelbaar te laten verlopen.

Hoe kunnen projecten wel succesvol en voorspelbaar verlopen?
We zien allemaal hoe moeilijk het is een groot project succesvol tot een einde te brengen. Als bureau hebben we het initiatief genomen om ons te verdiepen in dit mislukken van grote projecten. We hebben ons slechts één vraag gesteld: hoe kunnen projecten wél voorspelbaar verlopen?

Handvatten voor de opdrachtgever
Als methode kozen we om eerst op basis van onze eigen ervaring de problematiek scherp te krijgen. Op basis van deze analyse ontwikkelden wij een aanpak die wij in de praktijk door middel van interviews hebben getoetst. Het doel hiervan is toekomstige opdrachtgevers en uitvoerenden handvatten te bieden om daarmee de kans op succes en voorspelbaarheid groter te maken. Kortom: een bundeling van veel ervaring, lessons learned en ideeën van en voor elkaar.

Boek: 'Principal' met als subtitel 'Het is nooit het model, maar altijd de mens'
Als titel kozen wij 'Principal' met als subtitel 'Het is nooit het model, maar altijd de mens'. Deze Engelse term komt het dichtst in de buurt van ons woord opdrachtgever, maar geeft veel beter de eisen weer die gesteld worden aan een opdrachtgever: voornaamste, hoofd, verantwoordelijke, eerste, cruciaal, baas, hoofdschuldige, opdrachtgever, superieur, meerdere, meester, rector en lastgever. Dit boek is mede gebaseerd op de ervaringen van ongeveer honderd managers die bij een grote diversiteit van organisaties werkzaam zijn. Zoveel managers, zoveel gedachten. Het voeren van deze gesprekken was een feest.

Engelse versie
Dit boek is ook verschenen in het Engels. Als u het wilt bestellen, klikt u dan op de knop aan de rechterkant en schrijf dan in het open veld dat u graag de Engelse versie wilt ontvangen.

Meer informatie
Meer informatie over o.a. het onderzoek, het model, de checklist vindt u onder Principal.