Managementinformatie

Managementinformatie

Informatievoorziening aan managers schiet te kort
Uit eerder onderzoek van Bisnez Management blijkt dat heel wat te ver­beteren valt aan de informatievoorziening aan managers. Het begint vaak met het tijdig signaleren van belangrijke ontwik­kelingen in de omgeving van de organisatie waarop kan en/of moet worden ingespeeld ('early warnings'). Daarbij kan zowel sprake zijn van het beheersen van mogelijke risico's of juist het zien van kansen.

Handvatten voor het inrichten van managementinformatie
Dit boek is bedoeld om managers houvast te geven bij het inrichten van managementinformatie en het besturen van uw organi­satie. Waar moet u aan denken en wat is relevant en wat minder? Wat bepaalt uiteindelijk het succes van goede managementinformatie? En wat nut het u als manager om überhaupt in betere stuurinformatie te investeren? Daarnaast hopen we dat u door het lezen van dit boek geprikkeld wordt om uw organisatie weer een stap verder te brengen.