Inrichten en optimaliseren van organisaties

Methodes voor inrichting van de organisatie
Inrichten en optimaliseren van organisaties gaat in op de methodes die er zijn voor de inrichting van de organisatie en de beschrijving van de inrichtingselementen. Klassieke vastlegging van de administratieve organisatie, maar ook vastlegging van de ICT en managementinformatie worden behandeld. In het tweede deel wordt organisatieoptimalisatie behandeld. Stapsgewijs is beschreven hoe de organisatie (projectmatig) wordt geoptimaliseerd. Het boek beschrijft de organisatie-inrichting en processen (het hart van de organisatie) op een heel brede manier. Het boek is zo volledig samengesteld dat een goede beschrijving, analyse en herontwerp van de organisatie-inrichting mogelijk is. Voor dit doel zijn diverse theorieën en modellen omgevormd tot bruikbare instrumenten, die direct toepasbaar zijn.

Dit boek is een uitgave van Academic Service en daar te bestellen.