Events in het eerste kwartaal van 2018

20 december 2017

In het eerste kwartaal van 2018 vinden onderstaande interessante events plaats waar wij u graag voor uitnodigen.

Smart City Smart Finance (18 januari 2018)

Gemeente Amsterdam organiseert voor haarzelf en haar relaties in het financiële domein het seminar Smart City Smart Finance. Het seminar staat in het teken van innovatie in de financiële functie. Naast lezingen over de ontwikkelingen van de financieel functie binnen de gemeente Amsterdam worden ook innovatieve nieuwe ontwikkelingen besproken die voor de controller relevant zijn.

Bisnez ondersteunt de gemeente Amsterdam bij de organisatie en biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan dit congres. Deelname is gratis.

Doelgroep:         Public Controllers
Datum:               18 januari 2018
Tijdstip:               9.00 tot 18.00 uur
Locatie:               B. Amsterdam, Johan Huizingalaan 763a in Amsterdam
Aanmelden:       Via Denise Jacobs: d.jacobs@bisnez.com 

Smart City & the Public Role (31 januari 2018)

De druk op de stad en de gemeenten nemen steeds meer toe. De centrale overheden delegeren steeds meer taken naar de gemeenten die over het algemeen dichter bij de burger staat. Om de vraagstukken waar gemeenten mee worden geconfronteerd het hoofd te kunnen bieden, wordt steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van techniek. Gemeenten zoeken steeds meer de samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstituten om deze techniek dienstbaar te maken aan de omgeving waarvoor zij verantwoordelijk is.

In samenwerking met Metrex en de gemeente Haarlem organiseert Bisnez een interactieve bijeenkomst met de naam Smart City & the Public Role. De bijeenkomst vindt plaats in Brussel en start rond 9.00 uur. Deelname is gratis.

Contactpersoon vanuit Bisnez is de heer Mark Telgenkamp (06 10160802).

Doelgroep:         Strategische adviseurs en directeuren Smart City en directeuren innovatie
Datum:               31 januari 2018
Tijdstip:              9.00 tot 16.30 uur
Locatie:              Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in de EU, Kortenberglaan 4, Brussel
Aanmelden:       www.eurometrex.org (u vindt daar tevens meer informatie)

Next Step Financial Shared Service Center Public (22 maart 2018)

In samenwerking met 3 F (SSC financiële administratie van vijf ministeries) organiseert Bisnez een ronde tafel voor directeuren en hoofden administratie SSC in het publieke domein. In deze ronde tafels worden onderwerpen besproken die voor deze doelgroepen een uitdaging zijn. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 22 maart 2018. Het programma wordt geopend door de PSG van Sociale Zaken, mevrouw Irene Nijboer. In het programma wordt ingegaan op robotisering, machinelearning en de gevolgen voor het personeel.

Doelgroep:         directeuren financiën/SSC.
Datum:               22 maart 2018
Tijdstip:              15.00 tot 17.30 uur
Locatie:              Beatrix Kwartier, Den Haag

Aanmelden:       Via Mark Telgenkamp m.telgenkamp@bisnez.com