De Business Case

De Business Case

De business case: staat het stoplicht op rood of op groen?
Een goede business case legt vast of het stoplicht op groen of op rood staat. In principe is een business case voor ieder project van belang of het nu over een ICT-project, een reorganisatieproject of een ontwikkelproject gaat.

Nooit starten zonder goede business case
Iedereen weet inmiddels dat een business case een voorwaarde is voor een goede start van een project. Desondanks wordt de business case vaak niet of niet goed gemaakt. Met dit boekje willen wij bijdragen aan het professionaliseren van het gebruik van de business case.

Wat zijn cruciale elementen van een business case?
In dit boek wordt ingegaan op de inhoud van de business case. In onze ogen cruciale elementen van een business case, zoals de rolverdeling, worden nader toegelicht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een volgorde aangegeven voor het opstellen van de business case. Ook komen methoden aan bod om verschillende typen investeringen te beoordelen. En wordt belicht welke mogelijkheden er zijn om het gebruik van de business case te professionaliseren. Het boekje geeft aan wat in ieder geval in de business case aan de orde moet komen, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden over de start van een project. U steekt toch ook pas over als het licht op groen staat?