Bisnez haalt nieuwe ISO norm 9001:2015

14 november 2017

Drie dagen lang zijn in september 2017 medewerkers van Bisnez geinterviewd door instituut Certiked. Doel was te onderzoeken of we aan de nieuwe norm 9001:2015 voldoen. De bevindingen waren positief en daar zijn we erg trots op. Twee opvallend positieve punten werden expliciet opgenomen in het rapport:

De vakinhoudelijke kwaliteit krijgt veel aandacht 

'Veel meer dan Certiked bij andere organisaties ziet, is er binnen Bisnez aandacht voor professionalisering. Deze aandacht gaat zowel uit naar de inhoudelijke kant als naar cultuuraspecten. Zo wordt gedrevenheid om inhoudelijk de beste te zijn door de vakinhoudelijke kwaliteitsmanagers met veel passie uitgedragen.' 

De project assessments vormen een krachtige tool ter meting en beheersing van de kwaliteit van dienstverlening

'Jaarlijks houdt de organisatie een set aan assessments waarbij projecten en adviestrajecten door respectievelijk een senior programmamanager en een senior adviseur grondig tegen het licht gehouden worden. De assessment dient zowel om zekerheid met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening te verkrijgen, als ter lering voor de betrokken medewerkers en organisatie.'

De vervaldatum van het certificaat is 23 oktober 2020.