15e editie van de Kasteel Heemstede diners!

31 januari 2018

Bisnez organiseert voor de 15e keer haar Heemstede diners in Houten. Een heugelijk feit. Op 1 én 6 februari ontvangen wij onze warme relaties om onder het genot van een goed diner te luisteren naar 3 gastsprekers en met elkaar hierover van gedachten te wisselen. 

Thema: Het blijft mensenwerk
Al 15 jaar mogen wij met mensen werken die samen organisaties vormen. Organisaties die altijd aan veranderingen onderhevig zijn en floreren of onder druk staan. Dit blijft boeiend en uitdagend. Voor ons de reden om voor deze avond als thema te kiezen 'Het blijft mensenwerk'. We zullen een avond lang nadenken over de mensen om ons heen met hun eigen aardigheden of eigenaardigheden. 

Gastsprekers
Drie sprekers zullen hun licht laten schijnen op dit thema.

  • Henk van Rossum, voormalig interimmanager in de chemische industrie en tegenwoordig ondernemer
  • Joost Maghetweten, spreker van beroep
  • Frans den Boer, voormalig algemeen directeur en nu weer Bisnez collega die interim opdrachten verricht

Traditie
Sinds de oprichting van Bisnez Management in 2003 worden opdrachtgevers uitgenodigd voor een diner in het Kasteel Heemstede. De avond wordt gevuld met drie tafelredes rondom een inspirerend thema. Deze tafelredes delen we graag met u. Op onze site zijn ze opgenomen zie Tafelredes.